Woordjes stampen in de Presentation Mode

Jaap Streefkerk stuurde:

De Presentation Mode van MindManager heeft ook aardige trekjes die niet zoveel met presenteren te maken hebben. Of, nou ja, presenteren aan jezelf dan misschien. Zo heb ik de gewoonte alle woorden en begrippen die ik de hele dag door tegenkom en waarvan ik de betekenis niet (helemaal) weet, te noteren. Later zoek ik de ontbrekende betekenis erbij. Het is handig om dat als een lijstje onder handbereik te hebben. Ik heb ze dus in een mindmap gezet.

Dat lijstje loop ik zo nu en dan even langs. Na wat probeersels bleek de Presentation Mode daarvoor de aangewezen weg. Als je dat een beetje uitkient, krijg je het hele woordenlijstje te zien, zonder de betekenissen en met de focus op het eerste woord; op het moment dat je de betekenis daarvan in gedachte hebt (of er niet op kunt komen), maak je met de tabtoets het antwoord zichtbaar. Nog een tab en je zit bij het volgende woord, met de betekenis vooralsnog verborgen. Opnieuw een tab maakt ook die betekenis openbaar. Enzovoorts.

Een leuk oefeninstrument, als sophisticated versie van het ouderwetse woordjes stampen. Je kunt daarbij per woord met ‘task-complete’ icons aangeven welke woorden wel of niet in de herhaling moeten, zodat je je met een filter stamptijd kunt besparen.

De methode laat zich heel snel omkeren. Zodat niet het woord, maar de betekenis als eerste verschijnt. Waarmee ook vanuit die invalshoek kan worden gestampt.

En: de toepassingen zijn legio. Zoals natuurkundige grootheden en hun definities, de scheikundige elementen en hun valenties, historische gebeurtenissen en hun jaartallen en – als vingeroefening voor een personeelsmanager – foto’s van personen met de daarbij behorende naam.